Kontakt

 

Föreningens epost-adress


info@hallandsradet.se

 

Uppdaterad  2020-11-01

Hallandsrådets styrelse vill fortsätta arbeta för ökad brukarmedverkan och reellt inflytande och för att psykiatrin ska utvecklas på ett sätt som är till nytta för brukarna.


I det arbetet behöver styrelsen er medverkan


•Vad vill ni att Hallandsrådet ska arbeta för? Vilka behov av förändringar och förbättringar ser ni när det gäller regionens psykiatri?


•Hur vill ni att Hallandsrådet ska hämta information från er?


•Hur vill ni att Hallandsrådet ska lämna information till er?


Hallandsrådet tar tacksamt emot synpunkter, idéer, information, frågor, önskemål, klagomål på Psykiatrin i Halland eller Hallandsrådet.


Skicka till info@hallandsradet.se eller till någon i styrelsen.